Tag: فیلامنت

منظور از پوشاک و یا لباس نخ پنبه ((cotton چیست؟

امروزه در جهان در صنعت پوشاک از نخ پنبه بیشتر نسبت به الیافی دیگر { همچون ویسکوز، پلی استرویسکوز،نخ بامبو(نخ درخت خیزران)،پلی استر،فیلامنت ، پلی استرپنبه و نخ های دیگر همراه با لاکرا} استفاده می شود و و همان طور که از نام او مشخص است از گیاه پنبه تولید میشود ؛ برای تولید پوشاک […]